mandag 3. juni 2013

Summer


* * * * * * * * * *
From a distance 
The world looks blue and green 
And the snow capped mountains white

(Bette Midler)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar